Address: Next to Telesom, Afgoye road, Burco, Somaliland.

Landline: +2522713222 | Email: info@sanmedicalsupply.com